Publicacions

Els aqüeductes de la ciutat de Roma

ACAA - Els aqüeductes de la ciutat de Roma

Al voltant de les diferents procedències de l'aigua de la Roma antiga, en Ròmul Gavarró i Castelltort, un dels fundadors de la nostra associació, va publicar el llibre "Els aqüeductes de la ciutat de Roma", on s'ofereix al lector una acurada descripció d'aquests importants elements estructurals per a la portada d'aigua a la Ciutat.


Cent elements del patrimoni industrial a Catalunya

ACAA - Cent elements del patrimoni industrial a Catalunya

Impulsar el coneixement de la realitat hidràulica del país.L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica d’Arqueologia Industrial de Catalunya té la intenció que aquest llibre serveixi per potenciar estudis que ajudin a conèixer i valorar el patrimoni industrial i a sensibilitzar l’opinió pública de l’existència d’un patrimoni industrial.

El nostre President va col·laborar amb aquesta iniciativa amb la redacció del capítol dedicat al subministrament d’aigua.


La sèquia de Manresa

ACAA - La sequia de Manresa

El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (demarcació de la Catalunya Central) i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa han editat un llibre al voltant de la construcció de la Sèquia de Manresa.

El President de la nostra Associació, Xavier Latorre i Piedrafita, ha participat amb la redacció del capítol "Obres hidràuliques de Catalunya".


Itineraris pels museus de l'aigua

ACAA - Itinerari pels museus de l'aigua

La publicació del llibre "Itineraris pels Museus de l'aigua" constitueix l'expressió de la voluntat de l'Associació Catalana d'Amics de l'aigua d'ajudar a difondre una part del patrimoni hidrològic del país entre la societat.

El llibre pretén ser això, un itinerari, una guia que ens permeti endinsar-nos pels camins de les nostres singularitats al voltant de l'aigua. Amb ell, podreu fer un recorregut pels museus més significatius dedicats al món de l'aigua que hi ha actualment a Catalunya.Història de l'aigua a Catalunya

ACAA - Historia de laigua a Catalunya

Tota una vida de dedicació professional continuada al sector de l'aigua, primer a la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental, després a la Junta d'Aigües i, extingides aquestes, a l'Agència Catalana de l'Aigua, han permès al nostre President tenir una certa aproximació a la realitat hidràulica del país i li han proporcionat l'oportunitat de conèixer a molta gent que ha fet coses importants per l'aigua d'aquest país. Ambdues circumstàncies han servit decissivament per a la concreció d'aquest projecte.


Els transvasaments a la història de Catalunya

ACAA - Els transvasaments en la historia de Catalunya

Els transvasaments han estat una constant en la història de Catalunya. Conèixer els projectes i les reaccions del passat ens ajudarà a trobar les millors solucions per al futur. Aquest recull d'aportacions té l'objectiu d'exposar com han estat els transvasaments per afrontar el futur amb garanties de qualitat, sostenibilitat i eficiència.