Principis

Què som?

L'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua està integrada per un conjunt de persones que, des de la seva llibertat i la seva independència, treballa al voltant dels problemes de l'aigua a Catalunya.

Què volem?

  • Impulsar el coneixement de la realitat hidràulica del país.
  • Incrementar la sensibilització envers els problemes de l'aigua a Catalunya.
  • Impulsar hàbits de consum responsable de l'’aigua.
  • Fomentar el debat sobre les problemàtiques relacionades amb l'aigua.
  • Col·laborar a impulsar la investigació sobre temes relacionats amb l'aigua.

Què fem?

  • Celebració de jornades i seminaris específics sobre l'aigua.
  • Incentivar els debats sobre les problemàtiques de l'aigua, mitjançant taules i trobades específiques.
  • Instaurar els “Premis de l'Aigua”, per tal de compensar les actuacions més destacades relacionades amb l'aigua en els àmbits de la investigació, de la informació, de les arts, etc.…
  • Organització dels Congresos de l'Aigua a Catalunya.